Følg

Tilberedningstype (tilberedt eller ikke-tilberedt) kan misforståes !

En del dagligvareproducenter har angivet en forkert værdi i D8173 tilberedningstilstand.

Dette skyldes at keyword'et "PREPARED" eller "UNPREPARED" som bruges ved import fra MS Excel, eller teksten "Tilberedt" eller "Ikke -tilberedt" ved direkte indtastning i fmcgProducts nemt kan misfortolkes.

Dette har GS1 nu taget konsekvensen af og indført følgende rettelse:

"Ikke tilberedt" er ændret til "Produktet som det sælges"

"Tilberedt" er ændret til "Efter tilberedning"

(de bagvedliggende keywordværdier "PREPARED" eller "UNPREPARED" er de samme)

Generelt skal ALLE varer, der sælges i dagligvarehandlen angives som ”Produktet som det sælges" (UNPREPARED) !

”Efter tilberedning" (PREPARED)  skal kun vælges, hvis der på emballagen er angivet, hvad det ernæringsmæssige indhold udgør, NÅR varen er tilberedt, altså når den kræver ekstra
tilberedning.


0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.