Følg

MS Excel-skabeloner

Mapping syntax: 

<celle i MS Excel template> := <@formula>

Mapping eksempler:

· D8256:=D8258_1
· D8284:=D8284
· Firmaoplysninger:=@Company("name")+" - "+@Company("address")+" - "+@Company("zip")+" "+@Company("city")+" - Telefon "+@Company("phone")+" - CVR "+@Company("vat")
· D8183_1:=@If(D8183_1<10;@Round(D8183_1;1);@Round(D8183_1;0))
· Indeholdt_i:=@Parent(D8165)


Kommentarer:
· @Company(fieldname): læser en værdi fra Company dokumentet
· D8183_n: Værdier afrundes forskelligt alt efter størrelse. Tal >=10 vises uden decimaler, tal < 10 vises med ét decimal
· @Parent(fieldname): læser værdi fra højere produktenhed ("parent dokument") 
· @Child(fieldname): læser værdi fra levere produktenhed ("child dokument") 
· @Grid(fieldname): læser en kolonne i et grid (returneres som en liste/array)

Øvrige funktioner:
trueConst: '@True' | '@All';
falseConst: '@False';
ifStmt: '@If' LPAREN expression SEMICOLON expression SEMICOLON expression RPAREN;
nowFunc: '@Now';
idFunc: '@Id' LPAREN expression RPAREN;
hasValueFunc: '@HasValue' LPAREN expression RPAREN;
textFunc: '@Text' LPAREN expression RPAREN;
yesterdayFunc: '@Yesterday';
todayFunc: '@Today';
tomorrowFunc: '@Tomorrow';
dateFunc: '@Date' LPAREN expression SEMICOLON expression SEMICOLON expression SEMICOLON expression SEMICOLON expression SEMICOLON expression RPAREN;
integerFunc: '@Integer' LPAREN expression RPAREN;
roundFunc: '@Round' LPAREN expression SEMICOLON expression RPAREN;
isUniqueFunc: '@IsUnique' LPAREN expression RPAREN;
uniqueFunc: '@Unique' LPAREN expression RPAREN;
elementsFunc: '@Elements' LPAREN expression RPAREN;
textToNumberFunc: '@TextToNumber' LPAREN expression RPAREN;
containsFunc: '@Contains' LPAREN expression SEMICOLON expression RPAREN;
sumFunc: '@Sum' LPAREN multiParams RPAREN;
ifErrorFunc: '@IfError' LPAREN expression SEMICOLON expression RPAREN;
isErrorFunc: '@IsError' LPAREN expression RPAREN;
deleteFunc: '@Delete' | '@Null';
trimFunc: '@Trim' LPAREN expression RPAREN;
replaceFunc: '@Replace' LPAREN expression SEMICOLON expression SEMICOLON expression RPAREN;
firstFunc: '@First' LPAREN expression RPAREN;
lastFunc: '@Last' LPAREN expression RPAREN;
doFunc: '@Do' LPAREN expression RPAREN;
returnFunc: '@Return' LPAREN expression RPAREN;
paramFunc: '@Param' LPAREN expression RPAREN;
//thisValueFunc: '@ThisValue';
// isErrorFunc: '@IsError' LPAREN expression RPAREN;

productFunc: isChangedFunc|gridFunc|childFunc|parentFunc|hierarchyFunc|boldToUppercaseFunc|hasId|getValueFunc;

isChangedFunc:

'@IsChanged' LPAREN expression RPAREN # isChanged
| '@IsChanged' LPAREN expression SEMICOLON expression RPAREN #

isChangedWithDelta; 
gridFunc: '@Grid' LPAREN expression RPAREN;
childFunc: '@Child' LPAREN expression RPAREN;
parentFunc: '@Parent' LPAREN expression RPAREN;
hierarchyFunc: '@Hierarchy' LPAREN expression RPAREN;
boldToUppercaseFunc: '@BoldToUppercase' LPAREN expression RPAREN;
hasId: '@HasId' LPAREN expression RPAREN;
getValueFunc: '@GetValue' LPAREN expression SEMICOLON expression RPAREN;
databaseFunc: dblookupFunc|dbnameFunc|isNewDocFunc|onCreateFunc|onSaveFunc|companyFunc;
dbnameFunc: '@DbName';
dblookupFunc: '@DbLookup' LPAREN expression SEMICOLON expression SEMICOLON expression SEMICOLON expression SEMICOLON expression RPAREN ;
isNewDocFunc: '@IsNewDoc';
onCreateFunc: '@OnCreate';
onSaveFunc: '@OnSave';
companyFunc: '@Company' LPAREN expression RPAREN;

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.